BSNKSC1 – Bánh sinh nhật viền hoa kem sữa chua sz16

265.000485.000

Sản phẩm y hình: 240k