Bánh sinh nhật 2 tầng
Bánh sinh nhật 2 tầng phù hợp với các lễ sinh nhật, sự kiện lớn, các buổi lễ quan trọng. Bánh được làm theo yêu cầu khách hàng với sự tư vấn tận tình của đội ngũ làm bánh.